Dni Dostępności  w Zespole „Śląsk”

25V 23

Dni Dostępności w Zespole „Śląsk”

Przez dwa dni, 23 i 24 maja, trwały w siedzibie Zespołu „Śląsk” wydarzenia artystyczno-edukacyjne skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami. Pierwszy z Dni Dostępności (23 maja) odbywał się w ramach przedsięwzięcia grantowego „Zespół „Śląsk” w świecie ciszy – otwarci na kulturę”, finansowanego w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Korzystając ze sprawdzonej formuły organizowanych od wielu lat w siedzibie Zespołu w Koszęcinie „Dni Seniora – Seniora Aktywnego Artystycznie” Zespół skierował swoją ofertę do jeszcze szerszego grona, zapraszając także osoby niepełnosprawne do aktywnego udziału w spotkaniu z polskim folklorem. Gościnność Zespołu „Śląsk”, warunki logistyczne, dobrze przygotowana kadra pedagogiczna oraz wysoki poziom artystyczny wydarzenia stworzyły niepowtarzalny klimat, z którego mogli korzystać wszyscy. Seniorzy, g(G)łusi, słabosłyszący, niewidomi oraz słabowidzący, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz na wózkach inwalidzkich i mający problemy z poruszaniem się mogli podczas Dni Dostępności dotknąć, usłyszeć, zobaczyć  oraz poczuć w sposób niezwykle bliski pozytywne emocje jakie Zespół „Śląsk” przekazuje codziennie na swoich koncertach.

Dla uczestników Dni Dostępności przygotowane zostały warsztaty artystyczne: taneczne, wokalne, estetyki ruchu, gimnastyki baletowej, pilatesu, kreatywne i plastyczne. Każde z nich dostosowane do wieku i barier, których doświadczają osoby ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo goście Zespołu mogli m.in. zwiedzić pałac z przewodnikiem, skorzystać z wykładów i prelekcji, odwiedzić stoiska promujące zdrowie zorganizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – oddział śląski, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, Polską Fundacje Osób Słabosłyszących oraz naszego partnera medycznego firmę Resonica. Mogli także poćwiczyć w aktywnej strefie Nordic Walking prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking. Dla osób, które potrzebują spokoju przygotowany był pokój wyciszenia.

Zwieńczeniem Dni Dostępności były specjalnie przygotowane na tę okazję koncerty chóru, baletu i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Przy niegasnącym aplauzie widzów, artyści zaprezentowali repertuar swoich największych przebojów tanecznych i wokalnych. Część wokalna repertuaru została przetłumaczona na polski język migowy przez Julię Kulig oraz Mariolę Kozłowską – Nowak, oraz ks. Grzegorza Sokalskiego. Dla osób niedosłyszących, korzystających z aparatów słuchowych, dostępna była pętla indukcyjna Opus LDP 3.0. ułatwiająca odbiór koncertu.

Dziękujemy wszystkim naszym partnerom za ogromne zaangażowanie w realizację wydarzenia.

Dni Dostępności w Zespole „Śląsk” to działanie środowiskowe dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami, integrujące osoby niepełnosprawne, ułatwiające im komunikację i niwelujące bariery w dostępie do kultury. Zaproszenie do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu przyjęło w tym roku kilkaset osób. Cieszymy się, że do aktywnych seniorów, którzy co roku o tej porze odwiedzają Koszęcin, dołączyli także niepełnosprawni. Zespół „Śląsk” z radością dokłada wszelkich starań, aby aktywizować i integrować osoby ze szczególnymi potrzebami, a przede wszystkim ułatwiać im dostęp do pełnego życia kulturalnego. (AK)