Zmarł profesor dr. hab. Marek Szczepański

13X 23

Zmarł profesor dr. hab. Marek Szczepański

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora dr. hab. Marka Szczepańskiego, cenionego w kraju i na świecie socjologa. W latach 2004-2018 był członkiem Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Wszyscy zapamiętamy na zawsze Jego życzliwość i sympatię. Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Niech spoczywa w pokoju wiecznym…
Dyrekcja i pracownicy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny