FOLK_Like it

„FOLK_Like it” – strój ludowy jako zwierciadło kultury i wyznacznik tożsamości narodowej na przykładzie Polski, Słowacji, Chorwacji, Serbii i Węgier

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura inspirująca”.

„FOLK_Like it” to projekt międzynarodowy Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny, w ramach którego zostały zrealizowane koncerty w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” w Serbii, na Węgrzech, w Chorwacji i na Słowacji, połączone z występami zespołów artystycznych z krajów partnerskich projektu.

Koncert w wykonaniu artystów Zespołu „ŚLĄSK” zawierał najpiękniejsze i kultowe tańce i pieśni z repertuaru Zespołu „Śląsk” . O jego wyjątkowości świadczy nie tylko unikatowa prezentacja kultury narodowej, ale i mnogość pięknych kostiumów artystów chóru i baletu. To właśnie okazałe stroje sceniczne przybliżyły bogactwo i specyfikę polskiej kultury, a ich różnorodność przedstawiona na tle zespołów partnerskich stanowiła swoisty dialog międzykulturowy.

Głównym celem całego projektu była prezentacja bogactwa i ukazanie fenomenu polskiej kultury ludowej, która jest podstawą programu scenicznego Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK”. Udział partnerskich zespołów artystycznych: Węgierskiego Państwowego Zespołu Ludowego i Domu Tradycji (MANE) na Węgrzech, Serbskiego Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca „KOLO” z Serbii, Chorwackiego Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca "LADO" z Chorwacji i Słowackiego Artystycznego Zespołu Ludowego "SLUK" ze Słowacji, w sposób szczególny uwypuklał oryginalność polskiej kultury ludowej. Zestawienie jej podczas wspólnych koncertów z partnerami projektu, znakomicie pozwoli dostrzec rolę kultury w budowaniu tożsamości każdego narodu we wspólnej Europie.

Poprzez prezentację materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny była również realizowana promocja Polski na arenie międzynarodowej.

Zagraniczny partner strategiczny

  • Chorwacki Narodowy Zespół Pieśni i Tańca "LADO"

 
Polska placówka zagraniczna

  • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie
  • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie

 
Pozostali partnerzy 

  • Słowacki Artystyczny Zespół Ludowy "SLUK"
  • Węgierski Państwowy Zespół Ludowy i Dom Tradycji (MANE)
  • Serbski Narodowy Zespół  Pieśni i Tańca „Kolo”

 
Termin realizacji zadania:  09.08.2021 – 15.06.2022polecamy