FOLK SOLUTION

Zadanie: „FOLK SOLUTION” - polskie dziedzictwo historyczno-kulturowe w ujęciu współczesnym widziane przez pryzmat muzyki elektronicznej, tańca współczesnego i elementów kultury ludowej. Projekt Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk” im. Stanisława Hadyny jako mariaż nowych form artystycznej ekspresji łączącej nowoczesność z tradycją

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Kultura inspirująca”

Celem głównym zadania będzie promocja polskiego dziedzictwa kulturowego ukazującego wielokulturowy wymiar kultury polskiej, której korzenie i źródła kultury ludowej, stanowią podstawę budowania wartości społecznych i etycznych, a także inspirację dla współczesnego połączenia tradycji z nowoczesnością. Prezentacja dla japońskiej publiczności polskiej kultury narodowej ukazująca uniwersalność z nowatorskim podejściem do promocji kultury naszego kraju na arenie międzynarodowej, będzie wzmocnieniem i poszerzeniem działań upowszechnieniowych zmierzających do budowania światowego dziedzictwa kulturowego i aktywnego jej odbioru.


Zadanie „FOLK SOLUTION” będzie polegało na prezentacji pokazów artystycznych zestawiających repertuar ludowy z jego współczesną inspiracją muzyczno-taneczną. Pokazy artystyczne odbędą się na w Tokio, Tsurudze i KIOTO (Kansai). W ramach projektu zostaną również przeprowadzone warsztaty polskich tańców dla początkujących i zaawansowanych. Takie połączenie repertuaru ludowego, współczesności z motywami ludowymi i warsztatów tańców narodowo-ludowych, stanie się znakomitą formą ukazania ponadczasowego znaczenia tradycyjnej kultury polskiej jako czynnika integrującego międzynarodowe życie taneczne i muzyczne, tym samym nie traci na aktualności.

Trasa zagraniczna zostanie poprzedzona wizytą studyjną delegacji Zespołu w Japonii w czerwcu, w celu dokonania wizji lokalnej i technicznej miejsc odbywania się pokazów artystycznych i warsztatów. Dodatkowo w czasie pobytu artyści zaprezentują małą formę artystyczną podczas Festiwalu Polskiego w Tokio (18 czerwca 2022 roku), organizowanego przez Instytut Polski w Tokio.

Intencją artystyczną zadania, pokazów artystycznych jest ukazanie zachodzącego zjawiska przenikania się kultur, łączenia odmiennych stylów wykonawczych sztuki tradycyjnej ze sztuką współczesną, opartą na wartościach, jako efekt refleksji. Program artystyczny ze spektaklem „Folk Solution” w połączeniu z warsztatami tańców polskich, będzie znakomitą formą ukazania ponadczasowego znaczenia tradycyjnej kultury polskiej, która poprzez swoją uniwersalność, przenika we współczesne formy prezentacji i promocji kultury naszego kraju, stanowi również wzmocnienie działań upowszechnieniowych w tym zakresie i jest czynnikiem intensyfikującym budowanie światowego dziedzictwa kulturowego.

Pokazy artystyczne Zespołu „Śląsk” w ramach zadania będą nie tylko prezentacją kultury polskiej, ale również umożliwią japońskim odbiorcom poszerzenie wiedzy na temat bogactwa, dorobku i historii kultury polskiej.

Obecność Zespołu „Śląsk” w Japonii w 2022 roku będzie również nawiązaniem do pięknej karty w historii stosunków polsko-japońskich – m.in. pomoc podczas ewakuacji 765 dzieci polskich przez Japoński Czerwony Krzyż i japońskiej władzy,  ze wschodniej Syberii w latach 1920-22. Wszystkie transporty dopływały do portu Tsuruga, skąd dzieci przewożono do sierocińca towarzystwa dobroczynnego Fukudenkai w Tokio. W 2020 r. obchodzono oficjalnie stulecie tego wydarzenia. Do końca sierpnia 1922 r. z portu Tsuruga wyekspediowano osiem grup małych repatriantów - łącznie prawie osiemset osób. Po kilkumiesięcznym pobycie w Japonii, polskie dzieci w lutym 1922 roku powróciły do Polski, a więc w 2022 roku przypada setna rocznica zakończenia tej wspaniałej akcji.

Zagraniczny partner strategiczny
Port of Humanity Tsuruga Museum / Tsuruga City Office

Polska placówka zagraniczna
Instytut Polski w Tokio

Pozostali partnerzy

  • NPO Komitet Organizacyjny FORUM POLSKA
  • Japońsko-Polskie Towarzystwo Przyjaźni Miłośników Tańca Ludowego
  • Theater Xcai w Tokio


polecamy