Jubileusz 70-lecia Zespołu "Śląsk"

Zadanie pn. Działania i przedsięwzięcia artystyczne związane z Jubileuszem 70-lecia Zespołu "Śląsk". Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Siedem dekad działalności artystycznej - to droga, którą przebył Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” od 1 lipca 1953 roku, osiągając autorytet i znaczenie w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Wysoki poziom artystyczny „Śląska” oraz wykorzystanie zasobu polskich tradycji muzycznych stanowi niezaprzeczalne atuty w postrzeganiu Zespołu jako promotora w zakresie upowszechniania niematerialnego dziedzictwa kultury polskiej. Zespół „Śląsk” jest jednym z największych na świecie zespołów artystycznych, sięgających do bogactwa muzycznych tradycji narodowych: tańców, pieśni, przyśpiewek, obrzędów i obyczajów. Pełniąc zaszczytną rolę Ambasadora Kultury Polskiej, jest trwałym łącznikiem diaspory Polaków z macierzą. Odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach, realizując ponad 9 tysięcy koncertów dla ponad 27. milionów widzów.

W trakcie obchodów Jubileuszu 70-lecia Zespół zaprezentował polski folklor w wielopłaszczyznowym ujęciu i dynamicznych przemian. Popularyzując wartości kultury narodowej, przyczynił się do jej promocji i upowszechnienia dzieł twórcy i patrona Zespołu - Stanisława Hadyny oraz Elwiry Kamińskiej. Zespół „Śląsk” szeroką ofertę programową skierował do wielopokoleniowej publiczności, włączając się również w ideę upamiętnienia w pieśni historii Polski i Ziemi Śląskiej, walk niepodległościowych, kultury i tradycji regionu, umacniając więzi międzypokoleniowe i podkreślając znaczenie oraz rolę dziedzictwa narodowego w budowaniu kapitału społecznego.

Uroczyste obchody Jubileuszu Zespołu „Śląsk” rozpoczęły się we wrześniu 2022 roku inauguracją 70. sezonu artystycznego. Zwieńczeniem była urodzinowa impreza „Święto Śląska” przypadająca na lipiec 2023 roku. Od września 2022 roku do końca 2023 roku Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zaplanował wielowymiarowe przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne, będące formą uczczenia Jubileuszu i podkreślające wkład artystyczny twórców - Stanisława Hadyny i Elwiry Kamińskiej.

W 2023 roku Zespół „Śląsk” zaplanował szereg koncertów oraz przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych na terenie całego kraju. Koncerty jubileuszowe objęły stolicę Polski, w tym Uroczystą Jubileuszową Galę Zespołu „Śląsk” w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Jubileuszowy program artystyczny stanowił mariaż programów galowych Zespołu „Śląsk”, na który złożyły się między innymi największe muzyczne przeboje Zespołu - kompozycje i opracowania Stanisława Hadyny, Wojciecha Kilara, Ireneusza Łojewskiego i Czesława Płaczka oraz układy choreograficzne Elwiry Kamińskiej, Hanny Chojnackiej i Juraja Kubanki. Reaktywowane zostały wybrane pozycje repertuarowe, w tym słynne, niepowtarzalne „Helokanie” Stanisława Hadyny oraz „Tańce lubelskie”.

W ramach Jubileuszu zaplanowane zostały przedsięwzięcia, które scaliły 70-letnią działalność artystyczną Zespołu „Śląsk”. W siedzibie Zespołu w Koszęcinie zorganizowane zostały imprezy plenerowe, takie jak: Dzień Seniora - Senior Aktywny Artystycznie, Piknik Artystyczny "Święto Śląska" oraz Piknik Leśno-Łowiecki "Cietrzewisko". Wydarzenia te stanowiły połączenie występów artystycznych, zajęć rekreacyjnych, wystaw, pokazów i zwiedzania siedziby. Ich nieodłącznym elementem był jubileuszowy koncert artystów „Śląska”. Ważnym wydarzeniem integrującym pokolenia miłośników Zespołu było „Święto Śląska”. Zaplanowane dokładnie w 70. rocznicę powstania Zespołu „Śląsk” odbyło się w charakterze rodzinnego pikniku artystycznego. Zespół „Śląsk”, wypełniając misję w zakresie popularyzacji kultury regionalnej, w 2023 roku zrealizował działania edukacyjne, organizując między innymi spotkania - prezentacje instytucji i szkół noszących imię Stanisława Hadyny, konferencję tematyczną - „Portret Stanisława Hadyny i Elwiry Kamińskiej” oraz konkurs wiedzy o założycielu i działalności artystycznej Zespołu - „70 lat Zespołu „Śląsk”. We wrześniu 2023 roku w siedzibie Zespołu odbył się finał Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie”, który stanowił wielopokoleniową barwną prezentację sceniczną śląskich tradycji muzycznych oraz wybranych utworów Stanisława Hadyny, wykonanych przez dzieci, młodzież i dorosłych z różnych środowisk twórczych.

W ramach działań jubileuszowych przygotowano wystawę tematyczną relacjonującą najciekawsze podróże zagraniczne „Śląska.” Wystawa zatytułowana „Z trojakiem przez świat - na podbój kontynentów” przybliżyła zwiedzającym znaczące trasy koncertowe i międzynarodową działalność Zespołu. Wzbogacona ekspozycją unikatowych i oryginalnych pamiątek przywiezionych z różnych zakątków świata wyeksponowała 70-letnią działalność artystyczną „Śląska” jako ambasadora kultury polskiej.

Bogaty dorobek artystyczny Zespołu „Śląsk”, opracowany głównie przez Stanisława Hadynę i Elwirę Kamińską, stanowi obecnie cenne źródło inspiracji. Jest również fundamentem do kreowania współczesnych prezentacji sceniczno-artystycznych w zakresie folkloru i kultury polskiej. Jubileuszowe przedsięwzięcia zrealizowane w 2022 i 2023 roku były szczególnym podsumowaniem istnienia Zespołu „Śląsk” w procesie popularyzacji polskich tradycji ludowych. Stały się dla nas impulsem i elementem motywacyjnym do kontynuowania z pasją jego wielozakresowej działalności.polecamy