Jubileusz 70-lecia Zespołu "Śląsk"

Zadanie pn. Działania i przedsięwzięcia artystyczne związane z Jubileuszem 70-lecia Zespołu "Śląsk". Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Siedem dekad działalności artystycznej – to droga, którą przebył Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” od 1 lipca 1953 roku, osiągając autorytet i znaczenie w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Wysoki poziom artystyczny „Śląska” oraz wykorzystanie zasobu polskich tradycji muzycznych stanowi niezaprzeczalne atuty w postrzeganiu Zespołu jako promotora w zakresie upowszechniania niematerialnego dziedzictwa kultury polskiej.

Zespół „Śląsk” jest jednym z największych na świecie zespołów artystycznych, sięgających do bogactwa muzycznych tradycji narodowych: tańców, pieśni, przyśpiewek, obrzędów i obyczajów. Pełniąc zaszczytną rolę Ambasadora Kultury Polskiej, jest trwałym łącznikiem diaspory Polaków z macierzą. Odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach, realizując ponad 9 tysięcy koncertów dla ponad 27. milionów widzów. W trakcie obchodów Jubileuszu 70-lecia Zespół zaprezentuje polski folklor w ujęciu wielopłaszczyznowym i dynamicznych przemian. Popularyzując wartości kultury narodowej, przyczyni się do jej promocji i upowszechnienia dzieł twórcy i patrona Zespołu - Stanisława Hadyny oraz Elwiry Kamińskiej. Zespół „Śląsk” szeroką ofertę programową kieruje do wielopokoleniowej publiczności, włączając się również w ideę kultywowania historii Polski i Ziemi Śląskiej, walk niepodległościowych, kultury i tradycji regionu, umacniając więzi międzypokoleniowe i podkreślając znaczenie oraz rolę dziedzictwa narodowego w budowaniu kapitału społecznego.

Uroczyste obchody Jubileuszu Zespołu „Śląsk” rozpoczęły się we wrześniu 2022 roku inauguracją 70. sezonu artystycznego. Zwieńczeniem będzie urodzinowa impreza „Święto Śląska” przypadająca na lipiec 2023 roku. Od września 2022 roku do końca 2023 roku Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zaplanował wielowymiarowe przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne, będące formą uczczenia Jubileuszu i podkreślające wkład artystyczny twórców - Stanisława Hadyny i Elwiry Kamińskiej.

Wydarzenia edukacyjne w ramach 70-lecia odbędą się pod hasłem przewodnim Poznaj „Śląsk” – Twórcy na kartach historii. Do końca 2022 roku, w ramach inauguracji obchodów jubileuszowych, zaplanowano również niektóre wydarzenia dodatkowo dedykowane Elwirze Kamińskiej w 110. rocznicę urodzin. Kolejnymi przedsięwzięciami w 2022 roku będą koncerty: Koncert na strunach myśli i Dla naszej Patronki - Dzieci Elwirze Kamińskiej,  poprzedzony zajęciami w formie warsztatów, przygotowującymi uczniów Artystycznego Ogniska Wokalno-Baletowego im. E. Kamińskiej do występu finałowego.

W 2023 roku Zespół „Śląsk” zaplanował szereg koncertów oraz przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych na terenie całego kraju. Koncerty jubileuszowe obejmą stolicę Polski, w tym Uroczystą Jubileuszową Galę Zespołu „Śląsk” w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Koncerty i wydarzenia odbędą się na przestrzeni całego roku, z kulminacją w dniu 1 lipca 2023 roku, włączając w to imprezę urodzinową „Święto Śląska” w Koszęcinie.

Jubileuszowy program artystyczny stanowić będzie mariaż programów galowych Zespołu „Śląsk”, na który złożą się między innymi największe muzyczne przeboje Zespołu - kompozycje i opracowania Stanisława Hadyny, Wojciecha Kilara, Ireneusza Łojewskiego i Czesława Płaczka oraz układy choreograficzne Elwiry Kamińskiej, Hanny Chojnackiej i Juraja Kubanki. Reaktywowane zostaną wybrane pozycje repertuarowe, w tym słynne, niepowtarzalne „Helokanie” Stanisława Hadyny oraz „Tańce lubelskie”.

W ramach Jubileuszu zaplanowane zostały przedsięwzięcia, które syntezują 70-letnią działalność artystyczną Zespołu „Śląsk”. W siedzibie Zespołu w Koszęcinie zorganizowane zostaną imprezy plenerowe, takie jak: Dzień Seniora - Senior Aktywny Artystycznie, Piknik Artystyczny "Święto Śląska" oraz Piknik Leśno-Łowiecki "Cietrzewisko". Wydarzenia te stanowić będą połączenie występów artystycznych, zajęć rekreacyjnych, wystaw, pokazów i zwiedzania siedziby Zespołu. Ich nieodłącznym elementem będzie koncert artystów „Śląska”. Ważnym wydarzeniem integrującym pokolenia miłośników Zespołu będzie „Święto Śląska”. Zaplanowane dokładnie w 70. rocznicę powstania Zespołu „Śląsk” odbędzie się w charakterze rodzinnego pikniku artystycznego.

Zespół „Śląsk”, wypełniając misję w zakresie popularyzowania i edukacji kultury regionalnej, w 2023 roku będzie kontynuował działania pod hasłem: Poznaj „Śląsk” – Twórcy na kartach historii, w ramach których odbędzie się konkurs 70. lat Zespołu „Śląsk” - konkurs wiedzy
o założycielach i działalności artystycznej Zespołu na przestrzeni 70. lat istnienia Zespołu. Przedsięwzięcia tematyczne ujęte w zakres działań pn. Wokół postaci Stanisława Hadyny obejmą spotkania i prezentacje instytucji, szkół i zespołów noszących imię Stanisława Hadyny oraz konferencje poświęcone twórcom Zespołu: Dzieło życia wiślańskiego mistrza - twórczy wkład Stanisława Hadyny w zakresie muzyki tradycyjnej i Sztuka ponad wszystkim - portret artystyczny Elwiry Kamińskiej.

W 2023 roku odbędzie się przegląd „Śląskie Śpiewanie” wraz z koncertem finałowym, który stanowić będzie prezentacje sceniczne śląskich tradycji muzycznych - pieśni, tańców i zabaw oraz wybranych utworów Stanisława Hadyny, wykonanych przez dzieci, młodzież i dorosłych z różnych środowisk twórczych. 

Trasy koncertowe i międzynarodową działalność Zespołu przybliży zwiedzającym siedzibę wystawa fotograficzna pod tytułem Na podbój kontynentów. Wzbogacona ekspozycją tematyczną, dokumentującą najciekawsze podróże zagraniczne Zespołu „Śląsk”, wyeksponuje 70-letnią działalność artystyczną „Śląska” jako ambasadora kultury polskiej.

70-letni bogaty dorobek artystyczny Zespołu „Śląsk”, opracowany głównie przez Stanisława Hadynę, stanowi obecnie cenne źródło inspiracji. Jest również fundamentem do kreowania prezentacji sceniczno-artystycznych w zakresie folkloru regionu i kultury polskiej. Jubileuszowe przedsięwzięcia realizowane w 2022 i 2023 roku będą szczególnym podsumowaniem istnienia Zespołu „Śląsk” w procesie popularyzacji polskich tradycji ludowych oraz wyróżnieniem roli założyciela i twórcy – Stanisława Hadyny. Wpłyną na przyszłość Zespołu i motywację do kontynuowania jego wielozakresowej działalności.polecamy