Lato z muzami

W tegorocznej edycji Letniej Szkoły Artystycznej działania warsztatowe zostały rozszerzone o zajęcia dla odbiorców z grup włączanych, niwelujące bariery w dostępie do kultury. Zespół „Śląsk” podjął inicjatywę na zapotrzebowania osób niepełnosprawnych pod kątem edukacyjnym, merytorycznym i artystycznym, także w formie online, realizując projekt „Letnia Szkoła Artystyczna 2022 - Włączeni w kulturę” w ramach zadania „Lato z muzami” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cykl warsztatów pierwszego turnusu, który odbył się w dniach 23 - 27 lipca, objął trzy grupy: dwie złożone z osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz jedną grupę złożoną z osób niewidomych i słabowidzących. Drugi turnus w terminie 22 - 26 sierpnia przeznaczony był dla osób z niepełnosprawnością ruchową, osób głuchych i niesłyszących.

Dla uczestników warsztatów w różnych kategoriach wiekowych wraz z opiekunami przygotowaliśmy warsztaty z zakresu choreoterapii, etno-plastyki, warsztaty muzyczne estetyki ruchu, oraz rehabilitacji, relaksacji i ogólnorozwojowe. Celowość zajęć, poprzez integrację sensoryczną, opierała się na założeniu stymulacji najważniejszych procesów rozwojowych uczestników. W ramach zajęć artystycznych staraliśmy się zapewnić właściwy rozwój intelektualny oraz ruchowy uczestników. Intensywność zajęć odbyła się w stopniu umiarkowanym, dostosowanym do potrzeb uczestników, zależna była również od nastroju, samopoczucia i zaangażowania uczestników.

Przeprowadzone warsztaty wpłynęły na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,  usprawnienie układu ruchowego, poprawę świadomości własnego ciała oraz odczuwania ułożenia ciała w przestrzeni. Pośrednio wpłynęły również na rozwój pracy i sprawności dłoni, na umiejętności poznawcze i budujące poczucie bezpieczeństwa. Przyczyniły się do aktywizacji, edukacji i integracji uczestników oraz umożliwiły zdobycie umiejętności w zakresie podstaw tańca, estetyki ruchu, śpiewu, gry na prostych instrumentach perkusyjnych i ogólnym rozwoju rytmiczno-muzycznym. Uczestnicy skorzystali również z proponowanych zajęć relaksacyjnych w ramach warsztatów choreoterapii, rehabilitacji i relaksacji. Warsztaty wpłynęły na optymalny rozwój całego organizmu osób uczestniczących, jak również pobudziły kreatywność, dostarczając wiele satysfakcji z powstałych prac i dokonań.

Terapeutyczna funkcja sztuki wraz z silnie zaznaczoną potrzebą doświadczania kulturowego wzbogaciła i podniosła poziom jakości życia uczestników. Ciepłe i serdeczne przyjęcie grup w naszej siedzibie oraz konsolidacja i świadoma organizacja wydarzenia przez instytucję, przyczyniły się do pozytywnego odbioru proponowanych zajęć podnoszących kompetencje kulturowe uczestników z niepełnosprawnościami.Program zajęć online transmitowanych w naszych mediach społecznościowych:

Niepełnosprawność intelektualna:
23.07.2022, godz 15:30 Choreoterapia – Aleksandra Żaczkova
24.07.2022, godz 10:00 Etno-plastyka – Ewa Kruszyna
25.07.2022, godz 10:00 Ogólnorozwojowe – Anna Golaś
25.07.2022, godz 11:30 Rehabilitacja – Sonia Wieczorek
26.07.2022, godz 11:30 Ogólnorozwojowe – Anna Golaś
26.07.2022, godz 15:30 Muzyczne – Karolina Banach
27.07.2022, godz 10:00 Muzyczne – Karolina Banach


Niewidomi i słabowidzący
23.07.2022, godz 17:00 Choreoterapia – Aleksandra Żaczkova
24.07.2022, godz 11:30 Rehabilitacja – Sonia Wieczorek 
24.07.2022, godz 15:30 Etno-plastyka – Ewa Kruszyna
25.07.2022, godz 15:30 Rehabilitacja – Sonia Wieczorek
26.07.2022, godz 10:00 Muzyczne – Karolina Banach
27.07.2022, godz 11:30 Estetyka ruchu – Beata DanielskaNiepełnosprawność ruchowa
22.08.2022, godz. 14:30 Choreoterapia – Aleksandra Żaczkova
22.08.2022, godz. 16:00 Relaksacja – Sonia Wieczorek
23.08.2022, godz. 10:00 Relaksacja – Sonia Wieczorek 
23.08.2022, godz. 11:30 Estetyka ruchu – Beata Danielska
23.08.2022, godz. 15:30 Choreoterapia – Aleksandra Żaczkova
24.08.2022, godz. 10:00 Estetyka ruchu – Beata Danielska
24.08.2022, godz. 11:30 Ogólnorozwojowe – Anna Golaś
24.08.2022, godz. 15:30 Relaksacja – Sonia Wieczorek


Głusi i słabosłyszący
25.08.2022, godz. 10:00 Relaksacja – Sonia Wieczorek
25.08.2022, godz. 11:30 Ogólnorozwojowe – Anna Golaś
25.08.2022, godz. 15:30 Muzyczne – Karolina Banach
26.08.2022, godz. 10:00 Estetyka ruchu – Beata Danielska
26.08.2022, godz. 11:30 Ogólnorozwojowe – Anna Golaśpolecamy