Muzyczne re-transmisje

„Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Polski i Norwegii” w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021

Trwająca od 14 marca 2020 roku pandemia spowodowała wstrzymanie oraz zawieszenie wielu projektów w związku z brakiem możliwości ich realizacji. Do takich przedsięwzięć planowanych przez Zespół „Śląsk” należy projekt „Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Polski i Norwegii”. Realizacja projektu zostaje wznowiona i programowana jest na najbliższe miesiące obecnego roku.

Projekt zakłada rozwój współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi instytucjami kultury oraz tworzenie wspólnych przedsięwzięć artystycznych, mających na celu zmniejszenie barier w dostępie do kultury dla grup mniejszości etnicznych i narodowych oraz społeczności z niewielkich miejscowości. Działania artystyczne, które odbywać się będą w ramach projektu to spektakle taneczno-baletowe oraz koncerty z udziałem Trondheim Symphony Orchestra i Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Trondheim Symphony Orchestra jest jedną z najważniejszych, rządowych norweskich instytucji muzycznych. Od momentu założenia (1909 r.) nastawiona jest na produkcję i prezentację wydarzeń muzycznych na najwyższym poziomie. Trondheim Symphony Orchestra ma złożony model organizacyjny, obejmujący działalność symfoniczną, operową i teatralną. Zespół jest otwarty na partnerstwa międzynarodowe, również z polskim środowiskiem muzycznym. W ramach projektów polsko-norweskich współpracował z Filharmonią Narodową, Filharmonią Podlaską oraz Operą Krakowską.


polecamy