Tomasz Janikowski
Zastępca Dyrektora

Tomasz Janikowski 
Zastępca Dyrektora

Tomasz Janikowski urodził się w 1960 roku, mieszka w Bytomiu. Studia historyczne ukończył na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, jest także absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie w 1995 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Menadżerów Kultury. Karierę zawodową rozpoczął w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na stanowisku asystenta muzealnego w Dziale Naukowo – Oświatowym (1985 – 1987). W latach 1991 – 1992 współtworzył i kierował galerią „Kronika”, działającą w Miejskim Domu Kultury w Bytomiu. Przez 6 lat sprawował funkcję dyrektora Centrum Sztuki w Bytomiu (1992 –  1998), a od lipca 1998 roku do czerwca 2010 roku pracował na stanowisku dyrektora Górnośląskiego Centrum Kultury. Tomasz Janikowski przewodniczył także Komisji Zakupów w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Znaki Czasu” i uczestniczył w tworzeniu Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Śląska kolekcja - wśród wszystkich regionalnych zbiorów programu „Znaki Czasu” - jest największa, oceniana jest też wysoko przez krytyków sztuki. Tomasz Janikowski jest wielbicielem sztuki współczesnej, jego hobby to narciarstwo, interesuje się także filmem.

W 2013 roku został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski –  jednym z najważniejszych odznaczeń, przyznawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W kolejnych latach otrzymał także Srebrny Medal za długoletnią służbę (2016 rok) oraz Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego (2018 rok). W 2018 roku został wyróżniony Krzyżem Wolności i Solidarności, nadawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

30 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Śląskiego powierzył Tomaszowi Janikowskiemu pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. Funkcję tę sprawował od 1 stycznia 2011 roku do 31 maja 2011 roku. Z dniem 1 lipca 2011 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".


polecamy