Włączeni w kulturę 2023

Zadanie „Włączeni w kulturę” stanowi połączenie sfery artystycznej i edukacyjnej. Jest to działanie środowiskowe, dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami, integrujące społecznie osoby niesłyszące i słabosłyszące, niewidzące i słabowidzące oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi.

W ramach zadania zostaną zorganizowane dwa 5 dniowe turnusy, na których osoby ze szczególnymi potrzebami będą korzystały z cyklu warsztatów artystycznych i edukacyjnych oraz zajęć aktywności ruchowej. Zajęcia te  pozwolą uczestnikom,  w sposób dla nich dostosowany, w pełni uczestniczyć w ofercie kulturalnej, na co dzień realizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Celem jest niwelowanie barier w dostępie do kultury.

Osobom ze szczególnymi potrzebami mogą podczas zajęć w Koszęcinie towarzyszyć asystenci i opiekunowie.

Poprzez kontakt z żywą muzyką, tańcem, ruchem i zajęciami plastycznymi uczestnicy będą rozwijali swoją wrażliwość na piękno i estetykę. Będą zmieniali otoczenie, które ich okala, a także przełamywali bariery. Współpraca z profesjonalnymi pedagogami Zespołu „Śląsk’ pozwoli obydwu uczestniczącym w zajęciach stronom lepiej poznać swoje ograniczenia, pokonać wewnętrzy strach , a także rozwinąć umiejętności współpracy. 

W pierwszym turnusie odbywającym się w dniach 20 – 24 lipca 2023 r. przewidujemy udział osób z niepełnosprawnością intelektualną. W dwu grupach przygotowaliśmy 30 miejsc dla uczestników ich opiekunów i asystentów.

Do udziału w drugim turnusie w dniach 26 -30 lipca 2023r. zapraszamy do pierwszej grupy osoby g(G)łuche oraz słabosłyszące,  do drugiej grupy osoby niewidome i słabowidzące, a do trzeciej grupy osoby z niepełnosprawnością ruchową, szczególnie poruszające się na wózkach inwalidzkich.

W trzech grupach przygotowaliśmy 30 miejsc dla uczestników ich opiekunów i asystentów.

Każda z grup będzie realizowała odrębny program nauczania przygotowany przez Zespół „Śląsk”.

Część warsztatów będzie emitowana on_line. Transmisje na żywo (live streming) będą na oficjalnym kanale You Tube Zespołu „Śląsk” oraz na stronie internetowej www.zespolslask.pl

Zadanie pn. „Włączeni w kulturę” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
PLAN ZAJĘĆ 20-24 lipiec 2023
PLAN ZAJĘĆ 26-30 lipiec 2023


Program zajęć online transmitowanych w naszych mediach społecznościowych:
20.07.2023, godz. 16:00 Wokalno/muzyczne
21.07.2023, godz. 11:30 Estetyka Ruchu

21.07.2023, godz. 15:30 Teatralne

22.07.2023, godz. 10:00 Kreatywno/plastyczne

22.07.2023, godz. 15:30 Rehabilitacja/Relaksacja

23.07.2023, godz. 11:30 Taneczne

27.07.2023, godz. 10:00 Teatralne

27.07.2023, godz. 11:30 Rehabilitacja/Relaksacja

28.07.2023, godz. 11:30 Ogólnorozwojowe

28.07.2023, godz. 15:30 Kreatywno/plastyczne

29.07.2023, godz. 10:00 Choreoterapia

29.07.2023, godz. 11:30 Taneczne

29.07.2023, godz. 15:30 Choreoterapia

 polecamy