Zbigniew Cierniak
Dyrektor Zespołu

Zbigniew Cierniak 
Dyrektor Zespołu

Zbigniew Cierniak urodził się w Zbrosławicach w 1971 roku. Pierwsze szlify artystyczne zdobywał w chórze młodzieżowym Resonans con tutti, którego założycielem i długoletnim dyrygentem był profesor Norbert Kroczek. Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia ukończył w Zabrzu. Przez krótki czas pracował w Filharmonii Śląskiej. Przełomowym momentem w życiu zawodowym Zbigniewa Cierniaka był rok 1990, kiedy to Stanisław Hadyna, po tryumfalnym powrocie do Zespołu „Śląsk”, przeprowadził ogólnopolski nabór do chóru. Spośród kilkuset chętnych, podczas wieloetapowego przesłuchania, wyselekcjonowano kilku młodych artystów, którzy mieli zasilić szeregi osłabionego wówczas chóru Zespołu „Śląsk”. Zbigniew Cierniak znalazł się wśród wyróżnionego grona i w lutym 1992 roku dołączył do Zespołu.

Niemal całe swoje dorosłe życie zawodowe związał ze „Śląskiem”, pełniąc w tej instytucji wiele funkcji, na różnych szczeblach organizacyjnych. Był członkiem działu artystycznego na stanowiskach: artysta śpiewak z obowiązkiem tańca, w kolejnych latach - artysta tancerz – śpiewak, a w ostatnich latach kariery scenicznej - solista tancerz – śpiewak. Stanisław Hadyna dostrzegł i docenił talent organizatorski Zbigniewa Cierniaka, mianując go w 1997 roku inspektorem chóru. W historii Zespołu „Śląsk” był pierwszym – i jak dotąd jedynym – tak młodym inspektorem w dziale artystycznym.

Zaangażowanie i efektywna praca na tym stanowisku zaowocowały kolejnym awansem. Od 1999 roku Zbigniew Cierniak pełnił funkcję organizatora pracy artystycznej – także i w tym przypadku był najmłodszym w historii Zespołu koordynatorem pracy wszystkich działów artystycznych: chóru, baletu i orkiestry. W maju 2008 roku powierzono mu stanowisko Pełnomocnika Dyrektora do spraw Marketingu i Promocji Działalności Artystycznej, które piastował do stycznia 2009. 15 stycznia 2009 roku, decyzją Zarządu Województwa Śląskiego, objął funkcję Zastępcy Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, którą pełnił do 31 maja 2011 roku. Z dniem 1 czerwca 2011 roku, po zakończeniu procedury konkursowej, Zarząd Województwa Śląskiego powołał Zbigniewa Cierniaka na stanowisko Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Przez kilka ostatnich lat pracy w Zespole „Śląsk” Zbigniew Cierniak był projektodawcą wielu przedsięwzięć zagranicznych, inicjował i podtrzymywał kontakty m.in. z impresariatami w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Niemczech. W 2010 roku zainicjował udział Zespołu „Śląsk” w światowych targach artystycznych w Szanghaju oraz w Nowym Jorku, które zaowocowały nawiązaniem znaczących kontaktów. Już jako Zastępca Dyrektora Zespołu „Śląsk” szczególną uwagę zwrócił na możliwość promocji Zespołu oraz rozwoju turystyki kulturalnej w ramach działalności Śląskiej Organizacji Turystycznej. Dzięki zaangażowaniu Zbigniewa Cierniaka Zespół jest od 2010 roku członkiem tej organizacji i promuje województwo śląskie, uczestnicząc w międzynarodowych targach turystycznych.

Przez cały okres swojej działalności artystycznej wiele uwagi i zaangażowania poświęcił także działalności w Stowarzyszeniu Związku Artystów Scen Polskich. Był aktywnym członkiem Zarządu Oddziału Śląskiego ZASP, członkiem Zarządu Sekcji Tańca. Za swoje zasługi został dwukrotnie wyróżniony.

Wśród wielu wyróżnień, jakie otrzymał podczas swojej zawodowej kariery, najważniejsze to:

 • Dyplom uznania Związku Artystów Scen Polskich za wybitne osiągnięcia w sztuce wokalno-aktorskiej na scenach estradowych, za całokształt pracy artystycznej, jak również za działalność na rzecz ZASP (2001),
 • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (2003),
 • Dyplom Ministra Kultury z okazji Dnia Artysty Śpiewaka za upowszechnianie sztuki wokalnej (2004),
 • Dyplom uznania Związku Artystów Scen Polskich za wybitne osiągnięcia w sztuce wokalno-tanecznej na światowych scenach muzycznych z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, za całokształt pracy artystycznej, jak również za działalność na rzecz ZASP (2006),
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2007),
 • Nagroda Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury (2008),
 • Srebrna Statuetka Absolwenta Roku Politechniki Częstochowskiej – za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i kreowanie pozytywnego wizerunku Politechniki Częstochowskiej (2012),
 • Złota Odznaka Zasłużony dla Województwa Śląskiego (2012),
 • Order Świętego Stanisława (2012),
 • Nagroda Żeleźniok Karlika (2012),
 • Wyróżnienie Kordelas Leśnika Polskiego (2012),
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju (2012),
 • ARION – najwyższa nagroda Zarządu Sekcji Teatrów Muzycznych, Opery, Operetki, Baletu i Musicalu Związku Artystów Scen Polskich – za wybitne zasługi w pracy środowiska artystów i całokształt pracy artystycznej (2013),
 • Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury (2013),
 • Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2013),
 • Nagroda Honorowa Osobowość Roku – Marka Śląskie (2013),
 • Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu nieocenionych zasług dla kultury polskiej (2013),
 • Złoty Medal im. Jana Kilińskiego (2014),
 • Nagroda Specjalna Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (2015),
 • Nagroda z okazji 250. rocznicy ustanowienia Orderu Św. Stanisława (2015),
 • Nagroda Przyjaciel Śląskiego Budownictwa (2015),
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2016),
 • Dyplom za zajęcie II miejsca w Plebiscycie Czytelników i Internautów „Menadżer Roku 2016 województwa śląskiego” w kategorii: Średnie Przedsiębiorstwo (2017),
 • Wyróżnienie Sekcji Tańca i Baletu ZASP w uznaniu wybitnego wkładu w artystyczny rozwój i propagowanie sztuki polskiego folkloru w kraju i za granicą (2017),
 • Nagroda Specjalna Złoty Modulor (2017),
 • Wyróżnienie Absolwent 20-lecia Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (2017),
 • Pierścień Patrioty (2017),
 • Nagroda Twórca Luksusu (2017),
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji „Ambasador Spraw Polskich” (2018),
 • Wyróżnienie Osobowość Roku 2017 w kategorii kultura (2018),
 • Nagroda im. Wojciecha Korfantego za całokształt pracy artystycznej i menedżerskiej (2018),
 • Komandoria św. Floriana klasy I (2018),
 • Szabla w dowód uznania szczególnych zasług w służbie dla Ojczyzny z okazji jubileuszu 65-lecia od Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (2018),
 • Wyróżnienie Człowiek Sukcesu (2019),
 • Medal Pamiątkowy w dowód uznania za działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lublinieckiego (2019),
 • Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo (2019),
 • Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2019),
 • Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznany przez Prezydenta RP za budowanie i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej (2019),
 • Wyróżnienie Osobowość Kultury Sukcesu - przyznana przez Klub Kobiet Biznesu (2020),
 • Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2021),
 • Wyróżnienie Osobowość Roku 2021 (2021),
 • Zasłużony Członek Związku Artystów Scen Polskich (2021),
 • Wyróżnienie Osobowość Roku 2022 (2022),
 • Medal z okazji 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej (2022),
 • Wyróżnienie Najwyższa jakość roku – Ambasador Kultury Polskiej (2022),
 • Wyróżnienie Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej za kreatywność i profesjonalizm w zarządzaniu kierowanym Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz wysoce efektywną działalność na rzecz rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie (2022)
 • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne (2023),
 • Medal XXX-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - w uznaniu za szczególne zasługi dla promocji polskiej kultury oraz pracy na rzecz Polonii i Polaków za granicą (2023).
 • Statuetka Międzynarodowy Sukces Roku (2023)
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2023)
 • Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego. Wyróżnienie Główne dla Pana Zbigniewa Cierniaka Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w roku 2023 (2023)
 • Nagroda specjalna od Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." dla Zbigniewa Cierniaka Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z okazji wieloletniej doskonałej współpracy, która jest fundamentalna dla polskiej kultury budując nasze dziedzictwo narodowe (2023)
 • Gwiazda Górnośląska (2023)


Jest członkiem CID UNESCO (2011), Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu (2012) oraz Akademii Fonograficznej (2023)

Zbigniew Cierniak jest żonaty, ma dwóch synów: Adama i Piotra. Żona Joanna jest solistką chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.


polecamy